Værd at se Museer Eventyrture Overnatning HomeCars Pressekontakt
 
 
 

Nakskov - en smuk købstad fra middelalderen

 
 

Nakskov er en smuk købstad fra middelalderen, med hyggelige historiske bymiljøer, hvor du finder bindingsværk, brosten og stokroser.
Nakskov fik købstadsprivilegier i midten af 1200-tallet. Byen var af stor betydning, da den både har en frugtbart opland og en vigtig forbindelse til søsidens handel og fiskeri, samt en strategisk fordel i fjorden, der gjorde det let at forsvare byen.

Nakskov er en af Danmarks gamle middelalderkøbstæder, og det ses tydeligt på bykernen, hvor matrikler og gadeforløb stadig har et middelalderligt præg.
Nakskov er desuden en af landets bedste bevarede købstæder med en lang række smukke købmandshuse og boliger, hvoraf flere kan dateres tilbage til 1600-tallet og endda længere tilbage.
Kvaliteten og mængden af bevaringsværdige ejendomme gør Nakskov helt unik og giver gode muligheder for at udvikle bymiljøet.

Byen fik købstadsprivilegier i midten af 1200-tallet, og den fik mange særlige begunstigelser af skiftende konger middelalderen igennem. Nakskov blev snart en meget vigtig by på grund af det frugtbare opland og den fordelagtige beliggenhed – både i forhold til fiskeri og handel med de nordtyske byer. I begyndelsen af 1500-tallet opførte kong Hans en fæstning med skibsværft på Slotø i Nakskov Fjord.

I 1551 udbyggede Christian 3. forsvarsværkerne ved at befæste selve byen med voldgrave og murede porte, og denne befæstning udbyggedes yderligere af Christian 4., som desuden benyttede anlægget på Slotø til produktion af krigsskibe.
Under svenskekrigen i 1659 kom Nakskov i skudlinjen og måtte overgive sig, hvorefter fæstningsværkerne forfaldt. Nakskovs rolle i rigets forsvar i 1500-tallet og 1600-tallet var dog medvirkende til, at den fortsat var Lollands største by. I 1700-tallet var Nakskovs militære betydning forbi, men trods den generelle økonomiske nedgang fastholdt den sin position som Lollands førende købstad.

 

 
 
Aalborg Aarhus Aasum Ærøskøbing Assens Bogense Den fynske Landsby Den gamle by
Dragør Dreslette Ebeltoft Faaborg Falsled Frilandsmuseet Gerdasminde Grenaa
Haderslev Helsingør Hjerl Hede Kalundborg Kerteminde Køge Kolding Maribo
Mariager Middelfart Maale Nakskov Nordby Nykøbing Falster Odense Præstø
Randers Reersø Ribe Rønne Rudkøbing Skelskør Svaneke Svendborg
Viborg Viby            
 
idè og webdesign: KRAFTnewmedia.dk